Montáž oken

Podmínky pro montáž oken a dveří do stavby

Standardní montáž zahrnuje

 • vyrovnání okna v připraveném stavebním otvoru
 • ukotvení na boční kotvy, hmoždinky 10/160,nebo na samořezné šrouby
 • zajištění jednokřídlých a nesymetrických dvoukřídlých oken proti svěšování křídla klíny a podložkami 
 • vyplnění spáry mezi rámem a zdivem PU pěnou
 • v případě montáže na jádrovou omítku vyplnění spáry na vnitřní straně akrylátovým tmelem
 • seřízení kování
 • montáž kliky 

Zalištování oken, osazení parapetních desek nebo tmelení z vnější strany, případně další související práce se provádí jen v případě, že jsou tyto práce jmenovitě zahrnuty do smlouvy o dílo.
Práce nad rozsah standardní montáže, nezahrnuté do smlouvy o dílo, musí být odsouhlasené oběma stranami a budou účtované jako vícepráce. Kliky nemusí být na přání objednatele namontovány. V tom případě je oprávněná osoba převezme proti podpisu.
Zhotovitel může montáž oken do otvorů odmítnout v případě, kdy otvory nejsou připraveny a rám nelze bezpečně ukotvit a zajistit proti svěšování křídel.

Příprava stavebních otvorů pro montáž oken

Tato příprava je velice důležitá, neboť stavební otvor musí mít nejen správný rozměr, ale i správnou polohu. Překlady okenních otvorů musí být v jedné přímce. 

Montáž na zdivo neomítané

 • Mezera mezi rámem a ostěním: nahoře : 15mm tolerance 10-20mm
 • boky: 15mm tolerance 10-20 mm
 • případné místní nerovnosti 10-40 mm
 • dole: 10mm tolerance 8-25 mm
 • případné místní nerovnosti 5-40 mm

Montáž na zdivo s jádrovou omítkou

 • nahoře: 8mm tolerance 5-10 mm
 • boky: 8mm tolerance 5-10 mm
 • dole: 10mm tolerance 8-25 mm
 • případné místní nerovnosti 5-40 mm

Místní nerovností se rozumí drobné nerovnosti o délce max.10cm nepřesahující 10% rozměru stavebního otvoru.